Aktiviteter 2018

 2018 – HÖSTENS PROGRA

25 september kl. 13:30

Studiebesök på Centrum för Genusvetenskap

Villavägen 6, kl. 13:30-15:00

Universitetslektor Karin S Lindelöf om TJEJLOPP SOM KULTURELLT FENOMEN- och förutsättning för kvinnors idrottande.

Därefter kommer den nya föreståndaren på Centrum för Genusvetenskap, Fil dr Helena Wahlström Henriksson presentera verksamheten vid centret.

 

OBS: Vill man vara med på fika på Café Victoria efteråt-anmäl senast tors fm, 13 september till Tone Tingsgard tone.tingsgard@telia.com 

Kommande program:

 Industriminnesföreningen, Salagatan 16A.  18:00 om ej annat anges

17 okt:

MED EN FOT I FRAMTIDEN OCH EN I HISTORIEN ,    fd. stadsarkivarie Cristina Wahlström berättar om sitt liv och yrkesverksamhet.

21 nov:

KONSTEN ATT FÖRSÖRJA SIG. KVINNORS ARBETE I STOCKHOLM 1650-1750.  Docent Sofia Ling om sin bok med samma namn. 

 

VARMT VÄLKOMNA!