Historik

Föreningen bildades 1999. 

Sedan starten har föreningen arrangerat studiebesök,  föfattarföreläsningar, kulturvandringar, utställningar och seminarier om ämnen med koppling kvinnohistoria.

År 2005 utkom Uppsalakvinnor. Boken skrevs av medlemmar ut föreningen. Den innehåller porträtt på ett 50-tal kända och okända kvinnor ur Uppsalas historia.  2018 publicerades  en  till upplaga av vår bok.

Föreningen har gjort två större utställningar. Den ena i samband med att kvinnliga rösträtten firade  jubileum. Den andra  skapades 2010. Det var då 100 år sedan kvinnor  första gången kunde väljas till stadsfullmäktige.

Två andra bokproduktioner föreningen stått för är Kvinnoarvet och Flerstämmigt, Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen. 

Sedan 2010 driver föreningen en skrivarstuga. Det har lett till utgivning av fyra böcker med samlingsrubriken Uppsalakvinnor berättar: 2011 Förmödrar, 2014 Uppväxter, 2015 Ekon av dramatiska händelser 2015 och Livstycken 2017.