Historik

Föreningen bildades 1999. 

Sedan den startades har föreningen arrangerat studiebesök,  föfattarföreläsningar, kulturvandringar, utställningar och seminarier i ämnen med anknytning kvinnohistoria.

År 2007 utkom  Uppsalakvinnor. Den skrevs av medlemmar ur föreningen. Boken innehåller porträtt på ett 50-tal kända och okända kvinnor ur Uppsalas historia.  2017 publicerades   andra upplagan av denna bok.

Föreningen har gjort flera större utställningar. Den första 2009. En annan  2010. Då 100 år efter kvinnor för första gången kunde väljas till stadsfullmäktige.

Fler bokproduktioner hos föreningen:

Kvinnoarvet och Flerstämmigt: Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen. 

Sedan 2009 driver föreningen en skrivarstuga. Det har inneburit  fyra utgivna böcker med samlingsrubriken Uppsalakvinnor berättar:

Förmödrar, Uppväxter, Ekon av dramatiska händelser och Livstycken.