Kontakt

Vill du ha  information om vårt program?

Kontakta Barbro Lindberg, tel. 018 40 24 76 

eller  Cristina Wahlström  cristina.wahlstrom@telia.com

Vill du bli medlem?

Sätt in 250 kr på bankgiro 5171-4632;
skriv ”Medlemsavgift” på talongen.
VIKTIGT!
Meddela namn och adress, gärna också  e-postadress!

Välkommen!