Styrelsen

Styrelse  för  föreningen för Kvinnors Historia 2018:

 

Barbro Lindberg, ordförande,  barbro.lindberg3@comhem.se

Tone Tingsgård, sekreterare

Kerstin E Wallin, kassör

Cristina Wahlström,  cristina.wahlstrom@telia.com

Gunnilla Dahlkild-Öhman, 

Beatriz Hedvåg

Vera Bouveng Hermansson

Ann-Marie Petersson

Maj Ringström

Vera Segraeus