Styrelsen

Styrelse Föreningen för Kvinnors Historia 2018:

 

Barbro Lindberg, ordförande,  barbro.lindberg3@comhem.se
Tone Tingsgård, sekreterare

Vera Bouveng Hermansson, kassör

Cristina Wahlström,  cristina.wahlstrom@telia.com

Gunnilla Dahlkild-Öhman, 

Beatriz Hedvåg

Ann-Marie Petersson

Maj Ringström

Vera Segraeus

 

Hedersmedlem:

Elsie Johansson, författare