Alla inlägg av admin

Årsmöte den 22 mars 2022 kl 18.00

 

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11

 Dagordning

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av mötesordförande.
 • 3. Val av mötessekreterare.
 • 4. Val av två protokolljusterare.
 • 5. Godkännande av dagordning.
 • 6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 • 7. Revisionsberättelse.
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Val av styrelse:           
    5 ledamöter för 2 år
 • 10.Val av två revisorer för ett år.
 • 11. Beslut angående firmatecknare.
 • 12 Medlemsavgift.
 • 13. Val av valberedning.
 • 14. Kommande verksamhet.
 • 15. Årsmötets avslutande

Därefter kommer Vera Segreus att berätta om sin farmor Vera

Verksamhetsberättelsen för 2021

Vårens första föreläsning 2022 med Carola Hansson

Välkomna till vårens första föreläsning 2022 med Carola Hansson som talar om sitt författarskap och om vägen dit.

Vi ses på Träffpunkten Storgatan 11 nedre stora salen den 22 februari kl 18 .

 Efter föreläsningen serveras ost och vin. Vi håller avstånd och välkomnar alla som tagit tre sprutor, övriga bör vara försiktiga, smittspridningen är fortfarande hög.

Välkomna till vårens möten

Dags att presentera vårens föreläsningar. Vi hoppas på att det går att mötas på Träffpunkten, med iakttagande av gällande regler om avstånd och antal personer i lokalen. Skulle Coronasituationen förvärras får vi naturligtvis återgå till ZOOM möten, som vi numera är bekanta med hur de fungerar. Senare delen av våren hoppas vi att Industriminnesföreningen kan husera oss i sina nya lokaler i gamla polishuset Salagatan 18, vilket ju inte är långt ifrån den förra adressen. Vi återkommer om när det kan bli aktuellt. Just nu står vi mitt i flytten med alla våra kartonger med böcker och utställningsmaterial. För säkerhets skull är alla vårens 4 möten inbokade på Träffpunkten Salagatan 11 ordinarie tid kl 18.

Vi har bestämt att ställa in vårt planerade möte med Carola Hansson den 25 januari. Hon har själv sagt att hon gärna vill komma till oss men inte gärna digitalt på ett zoom-möte. Vi prövar därför att istället bjuda in henne till hösten.

Den 22.2 berättar Karin Nilsson om sitt liv som abortrådgivare och familj/par terapeut i samtal med Vera Segraeus.

Den 22.3 har vi årsmöte och då kommer Vera Bouveng Hermansson  att tala om sina egna och sina föräldrars erfarenheter av andra världskriget och av att komma till Sverige som flykting.

Den 26.4 talar Anna Nordlund om ”Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna”.

Vi vill passa på att påminna att medlemsavgiften är oförändrad 250 kr. Bankgiro 5171-4632

God Jul och Gott nytt År önskar Föreningen För Kvinnors Historia

Vera Segraeus (ordförande)

Foton från föreläsningarna

Det har varit två föreläsningar om sjuksköterskor som gjort historiska insatser.

Anna-Karin Westerlund föreläser om Emmy Rappe 17 november 2021 på Träffpunkten

Anna-Karin Westerlunds föreläste om Emmy Rappe 17 november 2021 på Träffpunkten och gav oss en tydlig bild av hur sjukvården kunde se ut vid 1900 talets början. De första sjuksköterskorna gjorde en enorm insats bland annat med att öka medvetenheten om hygienens betydelse.

Ann-Marie Petersson gestaltade Bertha Wellin i tidstypiska kläder och intervjuades av Vera Segraeus om sina insatser för svensk sjukvård och som en av de fem första riksdagskvinnorna den 9 december. Bertha Wellin tilldelades Röda Korsets högsta utmärkelse för sjuksköterskor, Florence Nightingale-medaljen 1935. Ladda ner kapitel om Bertha Wellin från Moderata Pionjärer.

Ann-Marie Petersson gestaltade Bertha Wellin i tidstypiska kläder
Ann-Marie Petersson gestaltade Bertha Wellin i tidstypiska kläder
Ann-Marie Petersson och Maria Wold-Troell
Ann-Marie Petersson och Maria Wold-Troell

Välkomna till föreningens möten VT 2022

Dags att presentera vårens föreläsningar. Vi hoppas på att det går att mötas på Träffpunkten, med iakttagande av gällande regler om avstånd och antal personer i lokalen. Skulle Coronasituationen förvärras får vi naturligtvis återgå till ZOOM möten, som vi numera är bekanta med hur de fungerar. Senare delen av våren hoppas vi att Industriminnesföreningen kan husera oss i sina nya lokaler i gamla polishuset Salagatan 18, vilket ju inte är långt ifrån den förra adressen. Vi återkommer om när det kan bli aktuellt. Just nu står vi mitt i flytten med alla våra kartonger med böcker och utställningsmaterial. För säkerhets skull är alla vårens 4 möten inbokade på Träffpunkten Salagatan 11 ordinarie tid kl 18.

Den 25.1kommer författaren Carola Hansson och pratar om sitt författarskap.

Den 22.2 berättar Karin Nilsson om sitt liv som abortrådgivare och familj/par terapeut i samtal med Vera Segraeus.

Den 22.3 har vi årsmöte och då kommer Vera Bouveng Hermansson  att tala om sina egna och sina föräldrars erfarenheter av andra världskriget och av att komma till Sverige som flykting.

Den 26.4 talar Anna Nordlund om ”Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna”.

God Jul och Gott nytt År
önskar Föreningen För Kvinnors Historia

Vera Segraeus (ordförande)