Aktiviteter

Föreningens verksamhet utvecklas genom idéer, förslag och bidrag från både medlem­mar och andra. Har du förslag till någon aktivitet du tycker skulle vara intressant? Hör av dig till oss och berätta om dina idéer!

Vårt samhälle har förändrats. Hit kommer många kvinnor från olika delar av världen, där kvinnors situation i betydande grad skiljer sig från den svenska. Vilka erfarenheter har det givit – där och här?

Nu känns det viktigt att kvinnors levnadshistoria – vår egen, våra mam­mors, most­rars, fastrars, mor- och farmöd­rars osv. blir berättad. Det finns mycket som våra barn och barnbarn bör få veta, och som bara vi kan berätta för dem. Från våren 2010 driver föreningen därför en skrivarstuga, numera helt i egen regi. Läs mer under stugans egen sida, som du väljer i höger marginal.

Related Images: