Bilderna i sidhuvudet

Vem ser jag i sidhuvudet?

Samtliga foton är hämtade ur Föreningens bok, Uppsalakvinnor

(Från vänster)

  1.  Marika Stiernstedt, författare. Foto: Bonniers förlagsarkiv
  2.  Beda Fundell, bagare och bageriägare . Foto: Upplandsmuseet
  3. Elisabet Dillner, rektor vid sjuksköterskeskolan . Fotograf okänd, 1950-tal. Landstingsarkivet, Uppsala.
  4.  Eva Lagerwall, överläkare på Ulleråkers sjukhus. Foto:  Uppsala Universitetsbibliotek.
  5. Karin Boye, poet. Foto: Bonniers förlagsarkiv.
  6. Lotten von Kraemer, poet. Foto: Johannes Jaeger, Stockholm. Samfundet De Nios arkiv.
  7. Sara Lidman. Foto: Bonniers förlagsarkiv.
  8. Anna Lutteman, Hemsysterskolans föreståndarinna. Fotograf okänd
  9.   Viveka Lindfors, skådespelerska . Foto: Vera Fotografia

 

Related Images: