Skrivarstuga

 

Sedan flera år tillbaka driver föreningen en “Skrivarstuga”; numera helt i egen regi. Med handledning av föreningsmedlemmar med erfarenhet av skrivande diskuteras såväl innehåll som form för deltagarnas arbete.

Arbetet har lett till publicering av fem böcker i serien  Uppsalakvinnor berättar om:  Den första handlade om Förmödrar 2011 och den andra, som presenterades på Upplandsmuseet i februari 2014,  om Uppväxter.  Den tredje hade titeln  Ekon av dramatiska händelser, och kom ut i oktober  2015. 

Hösten 2017 presenterades ytterligare en del i serien, alltså nr 4!  Den  handlar om “Livstycken” och innehåller fler artiklar än någon tidigare del, samt nu även dikter.

Hösten 2019 gav skrivarstugan ut sin femte publikation Jubileumsboken  Frimodiga kvinnor fångade i tiden.

Böckerna säljs av föreningen; är du intresserad av att köpa en, mejla till ekonomi@uppsalakvinnorshistoria.se

Skrivarstugan

Vi träffas på:

Uppsala Industriminnesförening: Salagatan 16 A, 2 tr med hiss