Kvinnorna runt Vaksala torg

Stina Aronsson, (Författare, ledamot i Samfundet De Nio) 1842–1956
Vaksalagatan 53
Inga Lindsjö (Författare, dramatiker och översättare) 1922–1999
St. Olofsgatan 43 B
Eva Netzelius (Barnträdgårdslärarinna, rektor för
förskollärarseminariet) 1919–2006
Storgatan 16
Anna-Lisa Annell (Den svenska barnpsykiatrins old lady) 1906–1981
St. Persgatan 43 A
Carin Ax (Konstnär) 1915–2006
Adress: Tripolis

Related Images: