Styrelsen

Styrelse Föreningen för Kvinnors Historia 2020

Vera Segraeus, ordförande,
Tone Tingsgård, sekreterare
Vera Bouveng Hermansson, kassör
Gunnilla Dahlkild-Öhman
Margareta Brink
Kjellrun Lindén
Maj Ringström
Cristina Wahlström
Anna-Karin Westerlund

Hedersmedlem

Elsie Johansson, Uppsalaförfattare

Related Images: