Kallelse till årsmöte 30 mars 2024

Lokal: Industrimuseet, Salagatan 18B

Dagordning

§1. Mötets öppnande.

§2.Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

§3. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

§4. Godkännande av dagordning.

§5. Val av två protokolljusterare.

§6. Fastställande av röstlängd

§7. Godkännande av

FFKH Verksamhetsberättelse för 2023

FFKH Balansräkning 2023

 Revisionsberättelse.

§8. Godkännande: ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

§10. Val av styrelse  (Bilaga3)

§11.Val av två revisorer för ett år.

§12. Beslut angående firmatecknare.

§13 Medlemsavgift.

§14. Val av valberedning.

§15. Kommande verksamhet.

§16. Årsmötets avslutande

Related Images:

Natasha Dahnberg den 28 februari

Tid och plats: kl 18 i Industrihistoriska museet

Natasha är konstnär och konstpedagog vid Uppsala konstmuseum, hon ingår också i ”ART Group Haka” som driver konsthall Köttinspektionen i Uppsala. Hon är född 1969 i Moskva och arbetar i Sverige sedan år 2000. Hon har haft flera separatutställningar i Moskva, Stockholm och Uppsala samt medverkat i ett stort antal grupputställningar och festivaler. Hon har även gjort videoinstallationer och haft flera offentliga uppdrag i Uppsala kommun och Uppsala universitet. Natasha har uppmärksammats och fått många priser ex. vis första pris vid International Art Festival ”Now and After” i Moskva 2013 och första pris i tävling om konstnärlig gestaltning vid Uppsala Konsert och Kongress 2007.

Välkomna att höra Natasha berätta om sin konst och sitt liv!

Efteråt följer trevlig samvaro med ost och vin i våra lokaler till självkostnadspris 50kr.

Ordförande Vera Segraeus

Related Images: