Den 30 november kl. 18 kommer Yasseman ”Yasmine” Tourang

Yasmine är dokumentärfilmare och frilansfotograf. Hon läste drama, konst och litteratur i Aix -en-Provence i södra Frankrike. Hon har en doktorsgrad i drama och har arbetat som  universitetslärare, forskare och filmare i Frankrike , Iran och Sverige.

Ruth Bohman, en blomma från Norrbotten, är hennes sjunde dokumentärfilm. Hon ska visa en förhandsvisning, eller näst sista version, av den för oss. Ruth Bohman var författare och aktiv i kvinnorörelsen genom ordförandeskap i Svenska kvinnors vänsterförbund och Kvinnor för fred, som hon var med att starta i Uppsala samt Grupp 8.

Related Images:

En bok av Inga Lindsjö


26 0ktober 2023  berättar Kjellrun Lindén om INGA LINDSJÖ (1922–99)en av kvinnorna på vår förenings kvinnokarta.

Inga Lindsjö kom till Uppsala som student och bodde här i mer än 50 år. Hon utmärkte sig främst som författare och skrev romaner, barnböcker, lyrik, teaterpjäser och debattböcker mm. Inga Lindsjö var medarbetare på UNT där hon bland annat skrev kåserier och dagsverser.

Kjellrun Lindén kommer att berätta om ett av Inga Lindsjös efterlämnade manus, som Kjellrun tillsammans med Inga Lindsjös syster Eva Norberg gett ut i bokform postumt år 2023. Romanen Barnet på ön handlar om Mira (Inga Lindsjös alter ego) och hennes uppväxt i Härnösand. Att Inga Lindsjö inte själv ville ge ut boken under sin livstid berodde sannolikt på att den bygger på verkliga händelser, med väl igenkännbara personer som fortfarande levde då. I slutet av boken berättas om en händelse i familjen Lindsjö som inte gick att prata om.

 Boken kommer att finnas för försäljning under kvällen

Related Images: