Utflykt till Katriina Flensburg, konstnär och skapare av Svenska Quiltakademin

Vid kaffebordet

En härligt solig vårdag  18 maj åkte 11 medlemmar av föreningen för kvinnors historia och besökte Katriina i Fjuckby  ett par mil norr om Uppsala. På programmet stod en visning av Quiltarbeten och en föreläsning av Katriina själv om sin verksamhet. Vi inledde med att dricka kaffe ute på tunet med munkar och goda kakor. Sedan fick vi

ser hennes vackra arbeten och höra henne berätta om hur det går till att skapa dessa mästerverk i tyg.  Besöket avslutades med ett besök i hennes egen ateljé, som man klättrade upp till på en gammal brandtrapp på utsidan av   huset. Det var väl värt ansträngningen. Vi fick att ta del av hennes pågående skapande arbete som mer kan sägas vara ett slags tavlor, quiltarbeten uppspända på duk. Det blev en mycket trevlig upplevelserik förmiddag.

Vera Segraeus ordförande

Se webbplats

 

Årsmöte den 22 mars 2022 kl 18.00

 

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11

 Dagordning

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av mötesordförande.
 • 3. Val av mötessekreterare.
 • 4. Val av två protokolljusterare.
 • 5. Godkännande av dagordning.
 • 6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
 • 7. Revisionsberättelse.
 • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 9. Val av styrelse:           
    5 ledamöter för 2 år
 • 10.Val av två revisorer för ett år.
 • 11. Beslut angående firmatecknare.
 • 12 Medlemsavgift.
 • 13. Val av valberedning.
 • 14. Kommande verksamhet.
 • 15. Årsmötets avslutande

Därefter kommer Vera Segreus att berätta om sin farmor Vera

Verksamhetsberättelsen för 2021

Vårens första föreläsning 2022 med Carola Hansson

Välkomna till vårens första föreläsning 2022 med Carola Hansson som talar om sitt författarskap och om vägen dit.

Vi ses på Träffpunkten Storgatan 11 nedre stora salen den 22 februari kl 18 .

 Efter föreläsningen serveras ost och vin. Vi håller avstånd och välkomnar alla som tagit tre sprutor, övriga bör vara försiktiga, smittspridningen är fortfarande hög.