Historik

Föreningen för Kvinnors Historia bildades i Uppsala 11 mars 1999. Med i föreningens första styrelse var Inger Ärleman, Ann- Christine Eriksson, Barbro Lindberg, Marta Ronne, Signe Mi Nyberg, Cristina Wahlström och Gunilla Lindberg. 

Föreningens syfte är enligt stadgarnas första paragraf: “att stimulera, initiera och stödja forskning i kvinnors historia i kommuner,skolor,på universitet och inomfolkbildningens organisationer”.

Sedan starten har föreningen arrangerat studiebesök,  seminarier och föreläsningar, kulturvandringar, utställningar och utflykter.  För att stimulera föreningens medlemmar att skriva anordnades i oktober 1999 ett seminarium i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan: Kvinnors röster-kvinnors skrivande. En vandring genom litteraturhistorien.

Publikationer

Det har resulterat i att föreningen publicerat tre böcker: Uppsalakvinnor(2007 och 2018) därefter Flerstämmigt- Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen(2012), samt boken Tidevarvet (2008). Sistnämnda bok gav ut i samarbete med DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt museum. Boken presenterar olika platser i landet där betydelsefulla kvinnor levt och verkat. 

Uppsalakvinnor, den första boken som skrevs av medlemmar ur föreningen innehåller porträtt på ett 50-tal kända och okända kvinnor ur Uppsalas historia.  2017 publicerades  en andra upplaga av denna bok. I Flerstämmigt- Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen medverkar även flera kända uppsalaskribenter som berättar om betydande personer ur folkbildningen.

Sedan 2010 driver föreningen en skrivarstuga. Denna har hittills publicerat sju böcker under samlingsrubriken Uppsalakvinnor berättar. Skrifterna är : Förmödrar, Uppväxter, Ekon av dramatiska händelser, Livstycken,  Frimodiga kvinnor fångade i tiden, Resor genom tid och rum och Kvinnors tårar och styrka.

Utställningar

Föreningen har gjort flera större utställningar. Den första av dessa var När kvinnorna fick rösträtt . Den invigdes på Gottsundas bibliotek Kvinnodagen 8 mars 2002 av Birgitta Dahl.  Större utställningar har även gjorts 2008 och 2013 i samband med bokutgivning. 2019 gjordes en jubileumsutställning som turnerade i Uppland.

Föreläsningar

Föreningen har även haft ett omfattande och populärt  föreläsningsprogram . Medverkande har bland annat varit Barbro Werkmäster, professor i konstvetenskap, Gunilla Lindberg, journalist och författare, Inger Åberg, historiker,  Elsie Johansson, författare, Annika Bäckström, litteraturvetare, Ann-Marie Peterson historiker, Tone Tingsgård, riksdagsledamot, Ulrika Knutson, journalist och författare samt många andra. Bland andra riksdagens förre talman, Birgitta Dahl. Under coronapandemin hölls ett par föredrag med Zoom.