Kvinnor i Luthagen

Promenadstart Eddaspången, vidare Odensgatan, Torsgatan … För närvarande 14 kvinnor på kartan, men kvinnorna bodde tätt i Luthagen

Sigrid Kahle, författare, (Nedre Slottsgatan 10, Gluntens gränd 1), Odensgatan 5B

Britta Nordlander, Svensklärare och politiker, Torsgatan 6B

Lydia Wahlström, historiker, Götgatan 3

Klara Johansson, Journalist, författare, Sturegatan 1A (tillsammans med Lydia Wahlström)

Elsa Eschelsson, docent i civilrätt, Sysslomansgatan 15

Märta Tamm- Götlind, B rösträttsfrågor och folklivsforskning Börjegatan 1A

Blenda Ljungberg, lärare och politiker, Börjegatan 3B

Hilldur Ottelin, lärare och politikerSkolgatan 10 och Börjegatan 5

Anna Lutterman hemsyster  Odensgatan 16  och  Luthagsesplanaden 24 E

Matilde Wigert Österlund, konstnär, Geijersgatan 18 och Odensgatan 17

Barbro Alving,  journalist, Vasagatan 1, vid Vasaparken

Kerstin Berglund kyrkoherde, Vasagatan 3B

Olga Hedén, soc.dem. politiker, Luthagsesplanaden 17

Maj Söderberg, föreningsaktiv, ordf, i Rädda Barnen, Luthagsesplanaden 15A

Mari Simmulsson Saretok, skulptör och konstnär på Gustavsberg och Uppsala, Ekeby, Luthagsesplanaden 14

Nancy Dillner, Sjuksköterska, rektor för sjuksköterskeskolan, Geijersgatan 12