Kvinnoarvet

kvinnoarvetBoken utgiven 2008 i samarbete med DEA- föreningen för kvinnohistoriskt museum i Stockholm.

Boken är slutsåld.