Om oss

Föreningen för kvinnors historia 

  • arbetar för att stimulera, initiera och stödja forsk­­ning i kvinnors historia i skolor, på univer­sitet och inom folkbildningens organisationer.
  • bildades våren 1999 och är öppen för alla.
  • arrangerar studiebesök, författarföre­läs­ningar, kulturvandringar och seminarier kring kvinnoforsk­­ning med mera.

Kvinnors liv och arbete har ofta skett i det tysta. Få har uppmärksammats och ännu färre har lyfts fram i historieböcker, biografier etc. Det är lätt att tro att kvinnor förr i tiden ingenting fick och ingenting kunde göra, men det är fel!

Många, många kvinnor har under årens lopp deltagit i samhällsutvecklingen och de förtjänar att uppmärk­­sammas. Vilka kan göra det bättre än dagens kvinnor?

Verksamheten hittills:

För att stimulera studieförbund och föreningar att starta studiecirklar i kvinnors historia har vi tagit fram en studiehandledning – Kvinnors historia – en tråd ur nystanet. Projektet När kvinnor­na fick rösträtt från år 2002 omfattade bland annat en utställning som väckte stort intresse.

Våren 2004 startade arbetet med porträtt av ”gömda och glömda Uppsala-kvinnor” från olika århundraden och samhälls­klasser. Boken – Uppsalakvinnorkom ut år 2007 och innehåller 50 kvinno­porträtt tecknade av föreningsmedlemmar. Boken tog snabbt slut, och år 2017 fick vi, tack vare generöst stöd från kommunen, möjlighet att trycka en ny upplaga.  Det finns  fortfarande  många, många fler kvinnor att berätta om, så kanske det blir en bok till!

Boken Kvinnoarvet skrevs tillsammans med Dea-föreningen för Kvinno­histo­riskt Museum. Boken kom ut 2008 och innehåller presentationer av museer och samlingar. Där kan man ta del av kvinnors arbete landet runt från vikingatid till 2000-talet. Boken innehåller också adresser och kontakt­uppgifter och är en trevlig följeslagare under en semesterresa.

Föreningen har därefter givit ut antologin  Flerstämmigt – inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen samt fem böcker i serien Uppsalakvinnor berättar om: Förmödrar, Uppväxter, Ekon av dramatiska händelser,  Livstycken och Frimodiga kvinnor fångade i tidenSe vidare under Publikationer.

Vill du veta mer?

Vill du ha  information om vårt program?

Kontakta vice ordförande Cristina Wahlström

Vill du bli medlem?

Sätt in 250 kr på bankgiro 5171-4632,  skriv ”Medlemsavgift” på talongen och glöm inte ditt eget namn och adress! Välkommen!