Alida Knös

Levde 1786–1855

Född Olbers, gift Knös

Adresser i Uppsala

Ullgrenska huset, Bredgränd  

Prästgården Västeråkers inom Dalby pastorat 

Kungsängsgatan 20. 1 trappa upp

Engelbrechtska gården, nu kvarteret Tigern 1 (Östra Ågatans norra del numera delar av Fjellstedtska) 1850–1855

Sysselsättning: Salongsvärdinna

Gift 1810 med professor Gustaf Knös 1777–1828. Han var verksam som professor i österländska språk vid Uppsala Universitet och även som präst i Dalby pastorat. Gustaf var fascinerad av Swedenborgs läror. Makarna fick 2 döttrar Nanny och Thekla. Nanny avled som  nioåring 1821.

Alida blev änka 1828. Geijer lär ha ordnat en pension till Alida via Karl XIV Johan.

Alida och Thekla etablerade sin salong under 1840-talet. Kvinnorna kallades ofta ”de små Knösarna”. Deras salonger var betydligt mer sparsmakade salonger än hos samtida Malla Silfverstolpe, också hon verksam i Uppsala. Inledningsvis verkar de ha betraktat varandra som konkurrenter men blev allteftersom åren gick goda vänner och samarbetade med varandra. Salongsgästerna i det Knöska hemmet kallade ofta hemmet för ”det lilla fågelboet”. Deras salong var fylld med växter med en orientalisk inredningstouch och de levde efter devisen ”att förgylla vardagen”,  Här drack man the och idkade högläsning såväl av litteratur som poesi, lekte charader med mera. De instiftade den så kallade Pimpinella Orden, inspirerad av Bellman. 

Som gäster i hemmet kunde man träffa  Gunnar Wennerberg, Erik Gustaf Geijer med flera.

Alida avled 1855 och är begravd på Uppsala Gamla kyrkogård.

Wikipedia

SKBL

The History of Womens literature

Det lilla fågelboet, okänd konstnär

Related Images: