Ann Margret Holmgren

Rösträttsagitator, talare, föreläsare, författare

Levde 1850-1940

Föddes och växte upp på Hessle gård utanför Uppsala, dotter till kammarherre Jacob Nils Tersmeden och friherrinnan Augusta Jacquette Cederström.

Adress i Uppsala: Villa Åsen, Villavägen 1.

Gifte sig 1869 med läkaren och professorn Frithiof Holmgren. Paret fick åtta barn.

Deras hem Villa Åsen, Villavägen 1, beskrivs som ett samlingsrum för vetenskapsakademins liberala och sociala krafter och ett centrum för radikala studenter. Frågor som rösträtt, parlamentarism, arbetarnas rättigheter, preventivmedel och religiöst fritänkande debatterades och påverkade Ann Margrets synsätt.

Medlem av redaktionskommittén för Verdandis skriftserie.

1901, efter att maken hade avlidit, sålde hon Villa Åsen och flyttade till Stockholm. I och med flytten till Stockholm och vännerna Ellen Key och Lydia Wahlström startade Ann Margrets arbete för kvinnorörelsen på allvar. Genom resor i landet som talare grundade hon lokala rösträttsföreningar och kom att arbeta aktivt för rösträttsfrågan i 20 år. Hon var ordförande 1902-1906 i Föreningen för kvinnors politiska rösträtt i Stockholm och sekreterare i Landsföreningen för kvinnlig rösträtt 1903-1906.

Ann Margret Holmgren (pseudonym Märta Bolle) var även författare. Hon gav bl.a. ut skönlitteratur, Fru Stråhle: tidsbilder ur tre släktled (1894)flera biografier över t ex Björnstierne Björnsson, Heliga Birgitta, Fredrika Bremer, Ellen Key.

 

SKBL artikel av Marie Steinrud

SKBL artikel

Related Images: