Anna Beckman

Anna Beckman 1885–1973

född Nilsson

 Adresser i Uppsala: Övre Slottsgatan 12, Järnbrogatan 1, Tripolis, Svartbäcksgatan 3,   Liljeborgsvägen 3

Fil dr i fysik, lärare i fysik, kemi och födoämneslära, ledamot i stadsfullmäktige och folkskolestyrelsen samt Landstinget, författare

Anna Nilsson, född i Göteborg den 10 juli 1885 kom till Uppsala 1903 för att studera matematik, fysik och kemi vid Universitetet. Hon bodde den första tiden inackorderad men hyrde efter ett par år en dubblett tillsammans med studiekamraten Ingeborg Runbäck. Hon tog sin Fil kand 1907 och en fil.lic. i fysik 1911. Direkt efter sitt giftermål 1912 reste hon och maken på en forskningsresa till Leiden för att arbeta i den blivande nobelpristagaren Kammerling Onnes laboratorium. År 1925 vann hon ett pris för sin populärvetenskapliga skrift Synligt och osynligt ljus och var fortsättningsvis en flitig författare av populärvetenskapliga skrifter och skrev flera läroböcker i fysik.                                              

Efter makens död 1934 återupptog hon sina studier i fysik och blev fil. dr. vid 52 års ålder. Hon fick ingen tjänst vid universitetet och återupptog 1935 sitt arbete vid Fackskolan för huslig ekonomi där hon blev kvar ända tills hon fyllt 76 år. Hon blev 1936 sekreterare i Svenska Fysikersamfundet och var 1936-51 redaktör för dess tidskrift KOSMOS.

Hon var också politiskt aktiv, medlem av det Moderata kvinnoförbundets Uppsalaavdelning och även en tid dess ordförande och blev år 1936 folkskolestyrelsens första kvinnliga ordförande.   

 

Wikipedia    

                               

Related Images: