Anna-Lisa Annell

Levde 1906-1981

 Anna-Elisabeth Annell-Bergstad, född 17 februari 1906 i Husby Oppunda församling död 25 mars 1981 i Uppsala domkyrkoförsamling. Begravd på Uppsala gamla kyrkogård

Adresser  St Persgatan 43A (1948),  Petterslundsgatan 5A (1961, 1966) och sista åren av sitt liv på Eskilsgatan 5A (1970, 1973). Hon är begravd på U-a gamla kyrkogård.

”Den svenska barnpsykiatrins old lady” Med.dr 1953, U-a universitet. Docent i barnpsykiatri 1953-1963. Professor och överläkare vid barn och ungdomspsykiatriska kliniken på Akademiska sjukhuset 1963-1972.

Hon gjorde banbrytande insatser omfattande många olika ämnen: psykologiska testmetoder, vårdorganisation, infektioner, avvikande och utsatta barn samt barn med funktionshinder. Hon förnyade barnpsykiatrin genom sin öppenhet för ett tvärvetenskapligt synsätt inkluderande både medicinska – och psykologiskt/pedagogiska metoder och sociala åtgärder

Engagerade sig i barn- och kvinnofrågor internationellt.

Wikipedia

SKBL