Anna Lutteman


Levde 1884 – 1968

Adresser i Uppsala: Hemsysterskolan Odensgatan 16, Luthagsesplanaden 24E

Lärare, rektor, utbildare av hemsystrar

Efternamnet var först Andersson, efter fadern, men sedan hennes mamma styrkt sin rätt till släktnamnet Lutteman ändrades såväl hennes som syskonens efternamn till Lutteman.’

Anna Lutteman började sin anställning som föreståndare för Uppsala Hemsysterskola 1922, vars metoder låg till grund för den offentliga hemvård som startades år 1944. Under 46 år arbetade hon med hemsysterutbildningen som var ett led i att uppdatera hemarbetes status genom att skapa ett nytt kvinnoyrke som kunde hjälpa husmödrar vid sjukdom eller annan korttidsfrånvaro. Utbildningen var gedigen och densamma för tjänarinnor och hemsystrar. Förutom teori ingick 6 månades praktik på barnhem och sjukhus. På frågan varför det behövdes så lång utbildning för dem som skulle vikariera för fattiga husmödrar svarade Anna Lutteman att det inte bara handlade om att sköta ett hem, hemsystern skulle vara klok och förstående, kunna ta emot förtroenden på ett lämpligt sätt och ge råd när så behövdes, en syster i hemmet. Verksamheten nådde ut över hela landet och blev modell för liknande skolor både i Sverige och Finland. Den reglerades först av Socialstyrelsen som också ”stadfäste” dräkten och senare av Överstyrelsen för yrkesutbildning.

Wikipedia

Källa: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (Kerstin E Wallin)