Anna Maria Thelott

Levde 1683-1710

Omkring 1660 kom hennes far, som var konstnär, till Uppsala hitkallad av Olof Rudbeck d.ä. för att bli universitetets instrumentmakare.  Dottern föddes här drygt 20 år senare och blev professionellt utövande konstnär. Hon var sannolikt  Uppsalas första kvinnliga konstnär gjorde figurstudier, blombilder, allegoriska och religiösa motiv. Det finns 3 självporträtt bevarade,  ett där hon sitter ute i det fria och målar, kanske nere i den gamla slottsträdgården. Hon kunde troligen  se resterna av den gamla örtagården och även humlegårdarna och promenera där.  En stor del av detta område hade då skänkts till flera av universitetets professorer och där odlades mycket humle för stadens många små ölbryggerier.

Hon fick sin utbildning i Uppsala för sin far där hon tillsammans med sina syskon illustrerade Olof Rudbecks Atlantica och Campus Elysii.   Dessutom hjälpte hon sin bror Philip Jacob Thelott att rita av erövrade artilleripjäser för kronans räkning.    

Hon avled i Stockholm som ett offer för den sista Pesten i Sverige 1710.

Wikipedia

SKBL

                                                                               

Related Images: