Anna Söderblom

Levde 1870-1955

Bodde på Domkyrkoplan 1 och  på somrarna i Skokloster 24

Född Forsell i Hedvig Eleonora församling 1870-09-24.

Lärare och författare. Gift med ärkebiskop Nathan Söderblom 1894 .Avled 1955-08-16 och vilar med sin make i Uppsala domkyrka.

Anna Olivia Söderblom hörde till den första generationen av kvinnliga universitetsstuderande i Uppsala.

Hon tog studentexamen 1890 och fortsatte sina studier vid Uppsala Universitet. Anna Söderblom var en av pionjärerna vid Uppsala Universitet. Hon var också ordförande i Svenska Kvinnors Missionsförening 1916-27  och under många år aktiv i driften av Andreas Ands Minne.

Söderblom var aktiv i kampen mot kvinnlig rösträtt. I Uppsala tog hon 1912 initiativ till en kampanj mot kvinnlig rösträtt, och hon manade på för en proposition mot kvinnlig valbarhet och rösträtt. Hon menade att kvinnlig rösträtt skulle gynna socialister.

Hon  är förebilden till Gammel-Maja i Domkyrkotornet i Gösta Knutssons nyckelroman Pelle Svanslös.

Wikipedia

SKBL