Barbro Backberger

Levde 1932-1999

Hon växte upp i Kungälv

Adress Ärna5:14 Uppsala.  1968 flyttade hon från Uppsala till Stockholm

Yrke/ Sysselsättning . Författare,  kvinnosakskvinna, aktivist

Efter åren i folkskolan fortsatte Barbro B med flickskola och gymnasium i Uppsala, där hon bodde hos sin farbror och faster på Ärna gård. Farbrodern höll många hästar, vilka blev ett livslångt intresse för Barbro B. Efter studenten fortsatte Barbro B med studier på Uppsala universitet med sociologi och litteraturvetenskap. Gift 1957-58 med Thorsten Andersson

1965 debuterade hon som författare med diktsamlingen God dag yxskaft, en samling upproriska och bitska feministiska dikter. Debattformatet blev Barbros signum och gjorde henne känd utanför Sveriges gränser. På julafton 1965, samma år som hennes litterära debut, publicerade DN hennes text Den heliga familjen, ett ursinnigt angrepp på det borgerliga samhällets kvinnosyn och syn på äktenskapet som institution.

Under 1966-68 deltog Barbro B i grupp 222, en tidig svensk nätverks- och påtryckningsgrupp i jämställdhetsfrågor med medlemmar som författaren Eva Moberg, sociologen Rita Liljeström och politikern Gertrud Sigurdsen. När Karin Westman Berg startade det första könsrollsseminariet i Uppsala hösten 1967 var Barbro B en av föreläsarna. Hennes och de övrigas föreläsningar samlades i bokform och gavs ut samma år 1968 med titeln Könsroller i litteratur från antiken till 1960-tal, en bok som har blivit en klassiker.

Ett annat resultat blev att Barbro B och sju andra deltagare i seminariet bildade det feministiska nätverket Grupp 8 våren 1968. Barbro B. avled i Hässelby 1999.

Wikipedia

Skbl.se artikel Kristina Lundgren

Related Images: