Beda Fundell

Beda Fundell i sitt bageri, troligen Uppsala. arkivbild. Beskuren.

Levde 1877–1971

Yrke: Bagare och bageriägare

 Adress: Munkgatan 5 B och ett sommarhus i Vårdsätra

 Hon föddes i Bromma 1877 och avled 1971 i Uppsala. Hon måste tidigt börja att arbeta och försörja sig själv. År 1893 började hon som köksbiträde i Hedda Kronius  hushållsskola i Stockholm och blev efter ett år erbjuden en kokersketjänst där. Efter ytterligare några år som kokerska bl a i Gävle kom hon till matserveringen Ambrosia i Uppsala som föreståndarinna. Hon slutade 1924 efter 14 år som köksföreståndarinna på Akademiska sjukhuset att laga mat åt andra och började göra det hon själv ville – nämligen baka bullar och kakor till försäljning i ett eget bageri.                                    

Hon började att baka i en liten källarlokal vid Smedgränd men år 1929 öppnar hon ett riktigt bageri vid den numera försvunna Lännagatan, som gick längs järnvägen från Vaksalagatan. Verksamheten växte snabbt och blev en hel bagerirörelse med affärer på Väderkvarnsgatan, Svartbäcksgatan, Skolgatan och Fyris Torg. Sin fritid tillbringade hon helst i sin sommarstuga i Vårdsätra.

Det sägs om henne att hon var sträng men rättvis. Fordrande sade hon själv men betonade samtidigt att det också gällde henne själv.

Beda Fundell förblev ogift och hade inga egna barn. 

Källor: Inger Ärlemalm och Gunilla Lindberg,  Uppsalakvinnor

Uppsala industriminnesförening