Betty Pettersson

Levde 1838-1885

Föddes i Visby i Gotlands län, dog i Stockholm

Födelsenamn Pettersson, Betty Maria Carolina

Adresser i Uppsala Första året i U-a  ht1972-vt1873  Svartbäcksgatan 37,

 ht1973-vt1874 Kyrkogårdsgatan  23

Ht 1874 Övre Slottgatan 15

Yrke/sysselsättning Läroverkslärare

Viktigaste insatser Hon avlade som första kvinna studentexamen som privatist vid Nya elementarskolan i Stockholm och skrevs in vid Uppsala universitet och Gotlands nation som första kvinna 1872. Motståndet mot kvinnliga studenter var stort, inte minst på Nationen. Hon tog fil kand-examen med nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur som huvudämnen. i Uppsala 1875. Efter examen fick hon tjänst som läroverkslärare i ett gossläroverk, nuvarande Östra Real, i Stockholm. Elever har vittnat om att hon var omtyckt och att hon i sin bostad gav extra lektioner åt dem som behövde. B. P. drabbades av lungtuberkulos och avled 1885. I ett tal på hennes begravning nämndes särskilt hennes ”plikttrohet, nit och ihärdighet i sitt kall”.

Uppsala universitet – Campus Gotland har döpt D-huset efter Betty Pettersson. På Gotlands nation finns ett oljeporträtt av henne målat av Kajsa Hallberg.

Riksarkivet.se

Sv.m.wikipedia.org