Blenda Ljungberg 1907-1994

––Adress Börjegatan 3B

Född  i Enköping, dotter till kyrkoherde David Ljungberg och hustru  Hilda Jansson. Läste i Uppsala en fil mag. som blev klar 1933. Hon läste i Uppsala nordiska språk, litteraturhistoria, historia och romanska språk.

Ämneslärare, adjunkt och läroverksadjunkt i Uppsala 1935-1973. Lärare i Uppsala Kommunala flickskola ”Magdeburg” och därefter i Uppsala Enskilda Läroverk, ”Skrapan”..

Politisk gärning: 1959  ordförande i Uppsala Stadsfullmäktige och därmed den första kvinnliga stadsfullmäktigeordföranden i Uppsala och den första i Sverige.  Vice ordförande i Högerns kvinnoförbund och som sådan ingick hon i partistyrelsen.

Riksdagsledamot 1971-73 och motionerade bl.a. om fritt skolmaterial och fri tandvård för barn.

Ordförande i Bibelkommissionen 1978-81.

En skicklig pedagog med humor enligt Brita Nordlander.

Blenda Ljungberg var första namn på en motion från högerpartiet där man krävde ett skönhetsråd för att värna om skönhets- och kulturvärden vid övergången till modern storstad (Uppsala).

Källor: Uppsala nämndprotokoll och verksamhetsberättelser

Länkar

Wikipedia

Kulturella spår i Uppsala