Carolina Olivia Widerström

1856-1949.

Föddes i Helsingborg  den 10 december 1856.

När Carolinaina var 16 år flyttade familjen till Stockholm för att Lina, som hon kallades, skulle få gå i sin fars fotspår och bli gymnastiklärare. Det var pappans vilja, själv drömde hon om att bli läkare för kvinnor.

År 1879 var hon medlem av Stockholms nation och bodde på Kyrkogårdsgatan 5 i Uppsala.

För att ha råd med studierna arbetade Lina samtidigt som gymnastiklärare. Hon läste in studentexamen, studerade medicin i Uppsala och fortsatte sedan på Karolinska institutet i Stockholm. Redan under studierna engagerade sig Carolina i Svenska Dräktreformföreningen, som arbetade för att få bort korsetter och snörliv, så att kvinnor fick röra sig fritt.

Den första kvinnan som tog läkarexamen i Sverige blev Karolina Widerström  år 1888, vid 31 års ålder. För att kunna utöva sitt yrke så var hon tvungen att starta en egen praktik och denna hade specialiteten gynekologi och kvinnomedicin. 1893 öppnade hon även en klinik där hon kunde genomföra operationer.

Carolina fick ett långt och aktivt liv som läkare och feminist. Hon var aktivist, folkbildare och debattör och skrev massor av debattartiklar genom åren. 1912-15 satt hon i Stockholms stadsfullmäktige.

Var med och bildade Kvinnliga akademikers förening

Hon avled den 4 maj 1949

Wikipedia

SKBL

Related Images: