Elisabeth von Bahr

Levde 1838-1914

Födelseort:  Stockholm

Födelsenamn: Boström

Adress: Övre Slottsgatan 14 C

Sysselsättning:  Filantrop,  Aktiv för Fackskolan för huslig ekonomi och Lundellska skolan

Elisabeth föddes den 8 mars 1838 i Stockholm och avled den 21 maj 1914 i Uppsala. Syster till Ebba Boström. Hon gifte sig 1859 med häradshövding Carl Fredrik Oscar von Bahr och familjen fick sex barn.

Kvinnors utbildning och frågan om samskolor intresserade henne mycket och när barnen vuxit upp började hon på allvar engagera sig i frågan. År 1892 deltog hon tillsammans med Johan August Lundell i bildandet av Upsala enskilda läroverk, ett så kallat reformläroverk och en samskola där man arbetade enligt moderna pedagogiska metoder. Hon var vice ordförande i skolans styrelse ända till sin död.  På denna skola (idag Lundellska skolan) startades också en hushållsutbildning som 1895 blev Fackskolan för huslig ekonomi under ledning av Ida Norrby. Elisabeth satt i ledningen också för denna skola.   

Hon var också en aktiv medlem i stiftelsen Uppsala Myror som bildades 1902 för att stödja kvinnor som blivit änkor och då ofta förlorat sin försörjning. Stiftelsens ändamål var att bygga ett hem för dessa kvinnor. En första del av hemmet invigdes 1911 och fick senare namnet Elisabethemmet efter henne. Här finns idag ett sjukhus.

Hon stödde också Hildur Ottelin då hon startade Rickomberga egnhem AB 1904 genom att teckna aktier i företaget och deltog ofta i bolagsstämmorna.

SKBL

Källa. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Kerstin E Wallin.  

Wikipedia

Cristina Wahlström

Related Images: