Ella Heckscher

1919-1964

Släktforskare

Ella Heckscher föddes i Stockholm, dotter till Rosa och Isidor Heckscher. Han var nationalekonom liksom senare hennes bror Eli Heckscher.

1914 bosatte sig Ella Heckscher i Uppsala. Hon var folkbokförd där från 1919 till sin död 1964. 

Adress: Thunbergsvägen 15.

I Uppsala hade Ella först en anställning på Landsarkivet, därefter arbetade hon som genealog på Statens institut för rasbiologi 1922-1924. Redan 1918 hade hon startat sitt företag Genealogiska byrån där hon arbetade heltid från 1924. Genom byrån åtog hon sig släktforskningsuppdrag i Sverige men även åt personer i Amerika.

1933 grundades Genealogiska föreningen där Ella Heckscher som enda kvinna ingick i styrelsen.

Ella Heckscher vände sig till fritidssläktforskare och gav ut en handbok: Sex kapitel om släktforskning. Kort handledning för amatörer (1939). Den gavs ut i nya upplagor 1954. 1955 och 1959.

Ella Heckscher ”bidrog inte bara till den svenska släktforskarrörelsens framväxt från mitten av 1900-talet utan också till att skapa viktiga verktyg i den moderna släktforskningen och för att etablera principen om fri tillgång till arkiven.” (Michael Lundholm i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.)

Källa:

www.skbl.se/sv/artikel/EllaBerthaAmaliaHeckscher, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Michael Lundholm).