Ellen Fries

Levde 1855-1900

Föddes i Rödslegård i Törnsfall, Kalmar län.

Adresser Första terminen var hon inneboende hos professor Mesterton på Kungsgatan 59. Resten av studietiden var hon inneboende hos Prof. Thoren

Adress Uppsala Trädgårdsgatan 14.

Svensk historiker, författare, lärare och feminist. Var med och bildade både Fredrika Bremerförbundet och Nya Idun, en tidskrift för kvinnor, och var Bremerförbundets första ordförande

 Sveriges första kvinnliga filosofiedoktor 1883. Hon var också pionjär inom svensk kvinnohistorisk forskning. Kvinnor fick inte tjänst vid universitetet varför hon undervisade vid Wallinska skolan och Åhlinska flickskolan i Sthm som historielärare. Hon skrev kulturhistoriska artiklar och ägnade sig åt omfattande arkivforskning. Hon tog initiativ till inrättandet av Svenska kvinnors nationalförbund 1896. Avled i blindtarmsinflammation.

 Under 2019 beslutade Uppsala kommun att uppkalla en ny gymnasieskola i centrala Uppsala efter Ellen Fries. En del av gymnasiet är inrymt i den gamla byggnaden Magdeburg som tidigare varit Uppsala högre  elementär läroverk för flickor. Där har bedrivits skolverksamhet i 130 år.

Se Wikipedia

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

 

 

 

Related Images: