Elsa Eschelsson

Levde 1861-1911

Född i Norrköping, fil kand. 1885 och jur.kand.1892. Docent i civilrätt 1897. Utkämpade en hård kamp för att erhålla förordnanden som t.f. professor, då tjänst som professor ej kunde beviljas en kvinna. De akademiska striderna tog hårt på hennes krafter och efter en överdos sömnmedel avled hon den 10 mars 1911.

Elsa var en av grundarna till Akademiskt bildade kvinnors förening, numera Kvinnliga akademiska föreningen, och var också dess första ordförande.

Hon bodde på Sysslomansgatan 15 vid sin död. Jorfästningen i domkyrkan förrättades av professor Einar Billing, som talade om ”Orättfärdigheten i denna värld”. Begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Elsa Eschelssons park i Rosendal invigdes 2022

skbl

Wikipedia

Related Images: