Emilia Fogelklou

Teolog, författare, föreläsare, lärare

Levde 1878-1972

Född och uppvuxen i Simrishamn

Adresser i Uppsala:

Emilia Fogelklou kom till Uppsala som student 1906, tog teol.kand.ex 1909, som första kvinna. Bodde i Uppsala 1906-1909 i en dubblett i vindskuporna, S:t Larsgatan 9.

EF kom tillbaka för att bo i Uppsala 1966, då på äldreboendet Andreas Ands Minne, Sturegatan 22. Bodde där tills hon dog 90 år gammal.

Verksamhet:

Lärare, författare, föreläsare

1932 De Nios Stora Pris

Framstående verk: Den allra vanligaste människan (1931). Hon skrev även om sitt liv i tre biografiska delar. I den andra delen Barhuvad (1950), skriver hon om sin studietid i Uppsala.

Teol.kand. examen som första kvinna 1909 (i Uppsala)

Deltog i bildandet av ett svenskt kväkarsamfund

Teol. hedersdoktor i Uppsala 1941

Fredsarbete, deltog i kvinnornas fredsmöte i Haag 1915, då IKFF bildades.

Deltog i förtroenderådet för den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad, skrev i dess tidning Tidevarvet och deltog i kurserna.

Flyktinghjälp under andra världskriget.

Gifte sig med Arnold Norlind 1922.

Se Wikipedia och SKBL artikel av Ingrid Meijling Bäckman