Emmy Rappe

 

Levde 1835-1886

En pionjär inom svensk sjuksköterskeutbildning.
Emmy Rappe var Sveriges första medicinskt utbildade sjuksköterska.
Hon föddes i Dädesjö i Småland. Ätten är adlig och härstammar från Riga. Hennes fader var generalauditör vid Livländska armen.
Emmy utbildades i England hos Florence Nightingale på S:t Thomas sjukhus. När hon återvände till Sverige efter utbildningen 1867 blev hon översköterska vid Akademiska sjukhusets nyöppnade kirurgiska avdelning hos professor Mesterton och föreståndarinna för Röda korsets nyöppnade sjuksköterskeskola vid Akademiska sjukhuset.

1877 blev hon föreståndarinna för sinnessjukhuset Uppsala Centralhospital vid Ulleråker.När Emmy lämnade Akademiska sjukhuset försvann också sjuksköterskeutbildningen och kom inte igång förrän 1923.

Brev från Emmy Rappe till miss Nightingale 1867-70 finns bevarade. God bless you, my dear miss Nightingale beskriver sjukhusmiljön I Sverige . Hon hade ett kall att vilja vara Gud och patienterna till lags. Hon bodde på sjukhusen där hon arbetade.
Emmy avled år 1886 i Dädesjö.
Emmy Rappes väg i Ulleråkerområdet 1993.

Wikipedia

SKBL