Eva Andén

1886 – 1970 

Advokat och rösträttskvinna

Eva Andén föddes och växte upp i Uppsala med en pappa som var specerihandlare och en mamma som var hemmafru.

Eva tog studentexamen i Uppsala 1906, studerade bland annat juridik vid Uppsala universitet och tog en jur.kand. examen 1912.

Adress: Som student bodde Eva på Drottninggatan 10 i Uppsala.

Inom Landsföreningen för kvinnors rösträtt (LKPR) höll hon kurser om äktenskaps- och barnavårdslagarna och kvinnors rättigheter. Hon skrev bland annat i Tidevarvet, Hertha och Morgonbris.

Eva ville arbeta som jurist men vid denna tid fick inte kvinnor sitta ting eller arbeta som domare. Hon fick dock en tjänst som notarie på domarkansliet i Falun 1913 —1914.  Kvinnor fick inte heller utöva yrken i statlig tjänst såsom domare eller universitetslärare. Eva Andén öppnade därför 1915 en egen advokatverksamhet i Stockholm efter att ha praktiserat som rättegångsombud vid en advokatbyrå. 1918 blev Eva Andén, som första kvinna, ledamot i i Sveriges advokatsamfund. Hennes byrå fick då namnet Eva Andéns Advokatbyrå.

Eva Andén arbetade främst inom familjerättens område och fick stort inflytande på dess utveckling under 1900-talet.  Bland Evas klienter fanns bland andra Barbro Alving, Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren.

Wikipedia

Källa: www.skbl.se/sv/artikel/EvaAnden, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors).

Related Images: