Eva Lagerwall

Levde 1898-1960

 Eva Lagerwall föddes i Wallington , England år 1898 den 18 augusti och avled den 10 mars 1960 i Uppsala.

Hon gick i skola i Sverige och tog studenten 1917.  Sin medicinutbildning fick hon i Lund.

Hon valde att specialisera sig inom psykiatri vilket var mycket ovanligt för den tidens kvinnliga läkare.

Under 1930-och 40-talet arbetade hon i Stockholm och Lund. 1940 blev hon överläkare på Ulleråkers sjukhus i Uppsala där hon organiserade och ledde den rättspsykiatriska avdelningen. Hon var en av sin tids främsta rättspsykiatriker och fick bland annat i uppdrag att modernisera det svenska rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Hon var dessutom läkare på Uppsala ungdomsfängelse.

Eva Lagervall var överläkare på Ulleråkers sjukhus 1946-60 och bodde även där.

1993  fick hon en gata i Ulleråkersområdet uppkallad efter sig.

Wikipedia

Related Images: