Eva Nezelius

Eva Netzelius, pedagog, pionjär inom förskolepedagogik.
Scannat från 10×15 cm kopia tillhörig Barbro Flodell, Uppsala, elev och väninna till EN. Bilden troligen tagen av UNT med anledning av EN:s 50-årsdag. Kopian stämplad på baksidan “Copyright UPPSALA – BILD)”

Levde 1909 – 2006

Adresser: Storgatan 16, L uthagsesplanaden 32 A
Barnträdgårdslärarinna, rektor Förskoleseminariet

Eva föddes den 10 april 1909 i Uppsala och avled 16 november 2006. Hon gick  i  Uppsala högre Elementarläroverk och gymnasium för flickor åren 1915–1928. Efter en husmoderskurs på Fackskolan utbildade hon sig till kindergartenlärarinna vid Etisk-pedagogiska institutet. Hon blev barnträdgårdslärarinna 1930 och fick 1932 en tjänst på Svartbäckens Folkkin­dergarten. Barnen i hennes grupper, gav henne hederstiteln ¨tant Eva¨, som hon var mycket stolt över.

Efter 15 år som barnträdgårdslärarinna, handledare och timlärare fick hon en fast tjänst som föreståndare för det Etisk-pedagogiska seminariet 1945 och där var hon kvar till 1958.   

Vid sidan av seminarietjänsten var hon konsulent och pedagogisk rådgivare för Stadens  Barnavårdande institutioner1948–1951. Hon undervisade också vid Uppsalaa praktiska realskola i barnavård och vid Fackskolan för Huslig Ekonomi på barnsköterskekursen.

1958 erbjöds hon på grund av sin allmänt erkända stora kompetens att bli rektor för det 1958 ännu privata förskoleseminariet. För att bli formellt behörig till rektorsför­ordnandet läste hon, vid sidan av tjänsten in en Fil. Kand. i psykologi, sociologi och pedagogik.  

Som rektor blev hon alltmer av en teoretisk lärare och var under de sista åren ordinarie adjunkt i psykologi och pedagogik.

När Eva avgick med pension 1974 efter 45 år, hade hon varit med om att seminariet växt från 12 elever till 600, och blivit Sveriges största förskoleseminarium.