Årsmöte

Datum/Tid
Date(s) - 22-03-22
18:00 - 21:00

Plats
Träffpunkt Storgatan 11

Kategorier


 

Årsmöte den 22 mars 2022

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11 kl 18

 

Dagordning

   • 1. Mötets öppnande.
   • 2. Val av mötesordförande.
   • 3. Val av mötessekreterare.
   • 4. Val av två protokolljusterare.
   • 5. Godkännande av dagordning.
   • 6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
   • 7. Revisionsberättelse.
   • 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
   • 9. Val av styrelse:       
      5 ledamöter för 2 år
   • 10.Val av två revisorer för ett år.
   • 11. Beslut angående firmatecknare.
   • 12 Medlemsavgift.
   • 13. Val av valberedning.
   • 14. Kommande verksamhet.
   • 15. Årsmötets avslutande

  Därefter kommer Vera Segreus att berätta om sin farmor Vera