Årsmöte 24 mars kl 15 med Zoom

Datum/Tid
Date(s) - 21-03-24
15:00 - 16:30

Kategorier


 

Den 24 mars har föreningen Årsmöte. Då kommer skrivarstugans poet Maj-Lis Henriksson att läsa några egna dikter för oss. Mötet hålls med Zoom.

Mötet blir digitalt via mötesverktyget Zoom och länken till mötet kommer att skickas ut med mejl dagen innan till medlemmarna, alltså den 23 mars. Med länken följer en kortfattad info om hur du använder den.

https://zoom.us/j/94550526558

Dagordning

§1. Mötets öppnande.

§2. Val av mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare.

§4. Val av två protokolljusterare.

§5. Godkännande av dagordning.

§6.Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

§7. Revisionsberättelse.

§8. Fråga om ansvarsfrihetför styrelsen.

§9. Val av styrelse

a)      Ordförande för 2 år

b)      3 ledamöter för 2år

§10.Val av två revisorer för ett år.

§11. Beslut angående firmatecknare.

§12 Medlemsavgift.

§13. Val av valberedning.

§14. Kommande verksamhet.

§15. Årsmötets avslutande

Mötet avslutas med en diktuppläsning av föreningens poet Maj-Lis Henriksson.

FFKH Dagordning som pdf
Verksamhetsberättelse för 2020
Balansräkning 2020