Greta Arwidsson

Levde 1906-1998

Greta blev också den första klubbmästarinnan på Uppsalas studentnationer.  Hon var klubbmästarinna på Upplands nation 1927 och runt henne bildades föreningen Greta Arwidsons vänner 1977 som var en förening för Uppsalas klubbmästarinnor vid Studentnationerna för att stimulera kontakten mellan generationerna.

Disputerade 1942 på en avhandling om vendeltidens djurornamentik. Den första kvinnliga professorn i Nordisk och  Jämförande fornkunskap, landsantikvarie på Gotland 1946-56

 1963 första kvinnliga ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin.

Bodde på Munkgatan 5B  i stadsdelen Fjärdingen 1940-tal..

Begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
Greta Arwidssons väg  i Gamla Uppsala namngavs 2006

Wikipedia

SKBL