Hildur Ottelin

1866 – 1927 
Födelseort. Gamla Karleby, Finland
Skolgatan 10,  Börjegatan 5
gymnastiklärare/sjukgymnast,
Ledamot i Nykterhetsnämnden, Fattigvårdsstyrelsen, drätselkammaren och stadsfullmäktige .

När Hildur var ett och ett halvt år fick hon en bror. Kort därefter dog fadern och modern flyttade till moderns hemstad Haparanda. Ett par år därefter avled även modern. Barnen uppfostrades av en moster i Piteå.
Hildur utbildade sig till i Stockholm och flyttade efter studietiden till Uppsala. Hon bodde först på Skolgatan med sin bror och senare på Börjegatan.
Hildur var tidigt socialt engagerad och köpte 1904 ett flerfamiljshus med arbetarbostäder på Geijersgatan. Hon köpte därefter också ett större tomtområde i Rickomberga för att där förverkliga sin egnahemsidé med en villastad för arbetare.
Hildur hade en mängd olika uppdrag inom staden. Hon var en ”samhällsnyttig medborgare” och folkbildare.
Läs mer: Wikipedia

SKBL