Karin Johannisson


Levde 1944 -2016 

Födelsenamn född Johannisson fader Tore

Make först Stefan Mählqvist från 1967 senare Allan Gut

Adresser Celsiusgatan 8 (1982 och 1988)

 Karin J var den första kvinnan i Sverige att inneha en professur i idé- och lärdomshistoria. Hon blev fil dr 1974 och docent 1980. Hon fick en forskartjänst i medicinhistoria vid Humanistisk samhällsvenskapliga forskningsrådet 1985 och blev professor i Uppsala 1996. Hon har skrivit 15 böcker och mottagit flera priser för sitt författarskap. Hon var även återkommande skribent i Dagens Nyheters kulturdel.

Viktigaste insatser Som historiker drevs Karin Johannisson av en stor nyfikenhet och kunskapstörst liksom av en stark empati med de sjuka, inte minst unga flickor drabbade av sin tids kvinnosjukdomar. Hon skrev en rad populärvetenskapliga böcker som nått stor publik och fått stor betydelse för både idé-historiker av facket, för forskare inom andra humanistiska discipliner och för vårdprofessionerna sjuksköterskor och läkare och deras syn på hälsa och psykisk sjukdom. Hon har 4 gånger nominerats till Augustpriset för böckerna:  Den sårade divan, Melankoliska rum, Kroppens tunna skal samt Den mökra kontinenten.

Annat av intresse Hon ägnade sig flitigt åt den s.k. tredje uppgiften att folkbilda i offentligheten, bland annat genom att återkommande vara med i radioprogrammet filosofiska rummet.

SKBL