Karin Westman Berg

Lärare, litteraturvetare, pionjär inom svensk kvinnoforskning

Levde 1924-1997

Föddes och växte upp i Uppsala. När hon var åtta år flyttade familjen till Hunan i Kina där fadern arbetade som rektor vid den nyinrättade lutherska högskolan 1922-28.

Adress i Uppsala (1971): Övre Slottsgatan 10.

Karin Westman Berg tog studenten vid Lundellska skolan i Uppsala och studerade därefter bl.a. litteraturhistoria vid Uppsala universitet. Hon blev fil.mag. 1941 och disputerade 1962 i litteraturhistoria.

1940 gifte hon sig med Sten Berg i Uppsala. De var båda starkt engagerade mot tidens rasistiska strömningar. Vid Bollhusmötet, februari 1939, ställde sig Karin W B , som enda kvinna i talarstolen och pläderade för att man skulle ta emot de akademiska judiska flyktingarna. Tillsammans med Sten Berg startade hon 1939 internationella studenthjälpen i Uppsala, uppgiften var att stödja judiska studenter och hjälpa judiska flyktingar undan förföljelse.

Sten Berg fick arbete i Luleå, Karin arbetade i Luleå och Härnösand som lärare fram till 1967, då hon kom till litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala som extra universitetslektor.

Karin WB ingick i Fredrika Bremerförbundets styrelse 1945-1977, skrev artiklar i Hertha.

Karin WB tog initiativ till den första kvinnoforskningskonferensen som ägde rum i Norrland 1957.  Där deltog bl.a. Emilia Fogelklou, Ester Lutteman och Barbro Alving.

Hösten 1967 tog Karin WEB initiativ till det som omtalas som könsrollsseminariet i Uppsala. Det arrangerades av kursverksamheten vid Uppsala universitet under namnet ”Könsrollsdebatt i skönlitteratur” och tillkom, ”i opposition mot universitetets undertryckande av forskning och undervisning rörande kvinnor och kvinnofrågor”. Karin WB drev seminariet fram till 1977. Sammankomsterna ägde rum i Västgöta nations källare.

Det fanns ett motstånd mot kvinnofrågor vid universitetet men efter många upprop och uppvaktningar från andra forskare till regeringen och riksdagen fick Karin WB en personlig forskartjänst i kvinno- och könsrollsfrågor 1978, placerad vid humanistiska fakulteten i Uppsala. Där startade hon det första kvinnolitteraturprojektet i Sverige.

Karin WB pensionerades 1981 men hennes informella seminarier fortsatte i hennes bostad på Öfvre Slottsgatan 10.

Juni 1982 tilldelades hon av regeringen professors namn. 1986 blev hon hedersdoktor vid Universitetet i Oslo.

Karin Westman Berg brukar kallas den svenska kvinnoforskningens moder. Varje år sedan 1983 delas Karin Westman Bergs pris ut till en kvinnlig forskare och doktorand.

Källa: SKBL artikel av Anna Nordenstam.

Wikipedia

Uppsala kyrkogårdar