Lotten (Charlotta Lovisa) von Kræmer

Levde 1828 – 1912 

Lotten föddes i Stockholm men växte upp på Uppsala slott eftersom fadern år 1830 blev landshövding i  Uppsala län med slottet som tjänstebostad. Hon fick god undervisning i hemmet och  familjen umgicks med stadens kulturpersonligheter.  

När fadern slutat sin tjänst 1862 flyttade familjen till Västra Ågatan 16. Lotten ville bli författare, men fick knappt något erkännande trots många försök. 

När hon ärvt en förmögenhet köpte Lotten ett hus på Villagatan 14 i Stockholm och  flyttade dit 1879. I huset finns idag den litterära akademin Samfundet De Nio som  Lotten grundade i sitt testamente. Bland de första ledamöterna fanns enligt hennes  önskan Selma Lagerlöf och Ellen Key. Samfundet ska främja skönlitteratur, freds och kvinnofrågor samt ge ut hennes skrifter.  Hon förblev ogift.

Lotten är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.

Wikipedia

SKBL

Related Images: