Lydia Wahlström

Rösträttskvinna, lärare, doktor i historia

Levde 1869-1954

Född på Barkarö prästgård, Västerås stift,

LW kom till Uppsala universitet 1888. Bodde där 10 år som student. Disputerade 1898 i historia.

Adresser i Uppsala:

LW bodde på flera adresser i Uppsala under sin studietid, bl.a. Götgatan 3. 1892-93 bodde hon hos paret Holmgren i Villa Åsen, Villavägen 1.

1896 flyttade hon med Klara Johansson in i en fyrarumslägenhet på Sturegatan 1 A.

Efter disputationen tillbringade LW ett år i England, flyttade därefter till Stockholm.

Studierektor och historielärare vid Åhlinska skolan i Stockholm

1939, vid 70-års ålder, tilldelades hon professors namn

Rösträttskvinna, ordförande i LKPR 1909-1911 (benämnde sig själv högerkvinna)

1908-1917 vice ordförande i Fredrika Bremerförbundet

Hon utgav flera böcker om den svenska kvinnorörelsen, bland annat en historisk översikt: Den svenska kvinnorörelsen (1933).

(se Anne-Marie Petersson: Lydia Wahlström. Stridbar rösträttspionjär i Uppsalakvinnor)

SKBL artikel Eva Borgström

Wikipedia