Maj Söderberg

 1915 – 2017

Foto: Pär Fredin. Bild från UNT.

Född Hörngren 

Adress:  Luthagsesplanaden 15A,  
Sysslomansgatan 37, Borgerskapets hus.  

Maj föddes den 24 januari 1915 och avled den 6 december 2015 i Uppsala. Hon var dotter till två tidigt lokalt aktiva socialdemokrater men ägnade sig själv aldrig åt partipolitik. Ett samhällsengagemang hade hon dock alltid.

Hon gick efter avslutad folkskola en handelsutbildning och arbetade på en rörfirma i staden fram tills hon år 1937 gifte sig med kommunalpolitikern Karl Söderberg.  Familjen fick fyra barn. Hon var en mycket aktiv hemmafru med många engagemang i olika föreningar, främst för föräldralösa och fattiga flyktingbarn, bland annat. som medlem i Rädda Barnen där hon blev sekreterare och senare ordförande i styrelsen. Hon var också medlem i Fredrika Bremerkretsen i Uppsala och startade på 1950-talet en läsecirkel där hon ända till sin död deltog aktivt.

Hon var dessutom liksom sin make en stor kulturkonsument av såväl sång och musik som teater.

Cristina Wahlström

Källa: intervjuer i UNT