Malla (Magdalena) Silfverstolpe

Teckning i blyerts av Maria Röhl

 Levde 1782–1861

Salongsvärdinna/skribent/författare

Föddes i Snappertuna, Nyland (ort i södra Finland), som Montgomery, gift Silverstolpe

Malla var barnbarns barnbarn till Olof Rudbeck d.y.

Adresser i Uppsala

Svedbergska huset, (Stora torget mot Drottninggatan )1 trappa upp (1815–1837)
Ärkebiskopsgården inneboende 1837-ca 1841
Ancarcronska gården, Kungsängsgatan 22 (1841–1847)
Kvarteret Klostret, idag ungefär adresserna Östra Ågatan 9–11 (1847–1861)

 Malla Silverstolpe blev änka 1819, hon var då 38-år och i samband med detta startade hon sin salongsverksamhet. Hon valde fredagskvällarna för att det var då som hon kunde invitera Erik Gustaf Geijer och andra prominenta personer från den akademiska världen. Namn som återfinns i hennes besökslista är bl.a. P.D. Atterbom, C.J.L. Almqvist, Adolf Fredrik Lindblad, familjen Knös samt även besökare från Stockholm som Jenny Lind. Det lästes, skrevs, musicerades och spelades teater. Under salongsaftnarna kunde författare pröva sina verk på en publik och bli recenserade. Här lästes också verk på främmande språk och några av gästerna provade sina översättningar på salongsgästerna.

Det har sagts att det främst var männen som svarade för den litterära underhållningen medan kvinnorna främst handarbetade. Men kvinnorna hade en stor bildningstörst då de ännu inte hade tillträde till högre studier.

Salongsverksamheten hos Malla pågick i ungefär 20 år men hade kanske sin största betydelse under 1820–1830 talet.

Malla var en flitig dagboksskribent och hennes memoarer trycktes i fyra delar. Här berättar hon om sin vardag och sina salonger. 

Länkar till att läsa mer:

http://kulturellaspar.se/litteratur/malla-silfverstolpe

Wikipedia

SKBL

Literaturbanken

SKBL

Related Images: