Margit Sahlin

Levde 1914-2003

Adress under studietiden: Övre Slottsgatan 14 B

Margit Sahlin föddes den 6 maj 1914 i Stockholm

Hon avlade studentexamen år 1931 och började därefter studera vid Uppsala universitet, där hon blev fil.mag. 1934 och disputerade i romanska språk 1940. Hon studerade också teologi och tog teol.kand. examen 1943 trots att hon då inte kunde bli präst, vilket var hennes önskan och mål. Hon var dock hela tiden kyrkligt aktiv, åren 1945–70 som sekreterare i Svenska kyrkans centralråd.  Hon prästvigdes slutligen på palmsöndagen 1960 tillsammans med två andra kvinnor för tjänst i Stockholms stift.

Hon blev Sveriges första kvinnliga kyrkoherde år 1970, verksam i Engelbrekts församling. I Stockholm var hon också initiativtagare till bildandet av S:ta Katharinastiftelsen och dess direktor under 34 år, 1950 – 70. Hon grundade också det kyrkliga kvinnorådet, som blev en paraplyorganisation för stiftskvinnorådet.

År 1978 utsågs hon till teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Hon avled den 1 mars 2003 i Stockholm och är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

SKBL

Wikipedia

Related Images: