Märta Tamm-Götlind

Författare, folklivsforskare, kvinnosakskvinna

Levde 1888–1982

Märta T-G föddes och växte upp på Tvetabergs säteri utanför Södertälje.

1885 flyttade familjen till Stockholm. Märta tog studenten vid Åhlinska skolan 1907 och folkskolelärarinneexamen 1909.

Mära T-G började studera nordiska språk vid Uppsala universitet 1911. Tog en fil.mag 1914.

Märta gifte sig 1917 med Johan Götlind. Han blev anställd vid Landsmålsarkivet  i Uppsala och började bygga upp den nyinrättade folkminnesavdelningen, där även Märta blev involverad.

Adress i Uppsala: Börjegatan 1A (1971)

Deltog som ”marskalk” vid en internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911.

M T-G blev aktiv inom kvinnorättsrörelsen.

1948-1967 var on ordförande i Uppsalakretsen av Kvinnoförbundet för fred och frihet, IFFF.

M T-G skrev ett antal barnböcker samt medverkade med artiklar i Idun, Tidevarvet och Hertha.

Skrev kulturartiklar om Uppsalas historia som byggde på grundforskning med fokus på försummade sociala ämnen som kvinnors och barns villkor.

1989 utsågs Märta T-G till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Motiveringen betonade hennes insatser för folklivsforskningen.

Wikipedia

SKBL artikel av Gunnel Furuland.