Mimmi Ekholm

Mimmi Ekholm. Foto: Frisks Foto. Uppsala Stadsarkiv

Levde 1897 – 1961

Födelseort. Väddö

Adress: Sysslomansgatan 20, Kyrkogårdsgatan 11, Östra Ågatan 57

Kontorist, Företagsledare, betongfabrikör

Verkställande direktör, från 1940 ensam ägare till Uppsala Cementgjuteri, förtroendeuppdrag  i Cementvarufabrikanternas riksförbund med flera.

Mimmi föddes den 17 oktober1897 på Väddö och avled den 7 augusti  1961 i Uppsala. Familjen flyttade 1902 till Uppsala där hon efter avslutad folkskola började arbeta i sin farbror Johan Ekholms skomakerifabrik. Parallellt med arbetet på fabrikens kontor började hon 1913 på Uppsala Yrkesskola där hon med kvällskurser skaffade sig kontorsutbildning och teknisk skolning.

Efter avslutade studier kom hon till Uppsala Cementgjuteri som kontorist. Från 1930-talets mitt var hon delägare i företaget och skötte självständigt företagets affärer som verkställande direktör.

Hon lär ha varit en otrolig arbetsmänniska för vilken inga fasta arbetstider existerade. Fritiden ägnades det älskade sommarstället Edebytorp på Väddö. Hon vara krävande men också mån om sina anställda. Ordnade en pensionsstiftelse som gav varje arbetare 2600 kr efter 30 års arbete eller uppnådda 67 år och delade 1958 vid en fest för den nybyggda fabriken ut en gratifikation på sammanlagt 40 000 kr för gott produktionsresultat.  Familjen var viktig för henne och hon efterträddes av sina båda syskonbarn.

Företagskällan

SKBL

Related Images: