Mötas på Zoom

För dig som vill vara med på möte i föreningen för kvinnors historia  via Zoom

Mötet följs bäst på datorskärm eller läsplatta som har stor skärm, kan vara svårt att se via skärmen på din smartphone.  

Din internetuppkoppling bör inte vara för långsam för att bilder och annat material ska visas så smidigt som möjligt. Anslut gärna 15 minuter innan mötet startar så att du hinner testa att ljud och bild fungerar.

I inbjudan finns en länk som leder dig in till mötet. Den börjas så här
https://.zoom.us/j/

Installationsbeskrivningen nedan är avsedd för dig som inte använt zoom tidigare.
Det finns två sätt att kunna ansluta till ett zoom-möte. Antingen genom att ladda ner och köra programmet zoom.us eller använda en browser (Google Chrome rekommenderas i så fall).

Vi rekommenderar att du laddar ner programmet zoom.us för bästa funktion. Efter att ha klickat på länken i kallelsen får du möjlighet att välja. När du klickar på länken” download & run Zoom” så laddas programmet ner. Hur installationsprocessen går till beror på operativsystem och beskrivs inte här. När du installerat zoom.us kan du behöva klicka på länken igen. https://zoom.us/j/. Välj då att öppna zoom.us.app.

Om du inte laddar ner zoom.us kan du välja att ansluta via en browser.  Det gör du genom att klicka på länken på raden med texten ”If you cannot download or run the application, join from your browser.”

Innan du kommer in till mötesrummet behöver du svara på några frågor.

Nedan följer några praktiska tips om hur du hanterar zoom när du väl loggat in.

Ju fler som är med på mötet desto mindre blir bildrutorna. Det får plats 25 små rutor på skärmen, sedan måste man bläddra vidare till nästa omgång bildrutor.

I bildens övre högra hörn finns en symbol och om man trycker på den så kan man t.ex. välja att visa en stor bild på den som för tillfället pratar och små bilder på övriga deltagare. Det går även att minimera bilderna så att man inte ser några deltagare alls. Symbolen till höger om speakers view ger val av helskärm eller mindre skärm.  

När du kopplats upp på Zoom ser du en list med meny nertill eller upptill på skärmen.

I ena kanten finns en symbol märkt Join Audio med en pil vid sidan. Klicka på den för att välja adekvat ljuduppkoppling. Man kan via denna funktion också testa att mikrofon och högtalare fungerar. Kamerasymbolen används för att sätta på respektive sätta av din kamera. Det är trevligt att se din bild men ha ljudet avstängt under mötet om du inte ska göra ett inlägg.

Klickar man på Participants öppnar sig en lista med deltagare och med symboler för om deras mikrofoner och kameror är på- eller avslagna. Nedtill på denna lista finns följande rad:

Vid omröstning kan du använda knapparna för yes eller no. Mötesledaren ser en summering av alla röster och fungerar som rösträknare för dem som deltar på Zoom. Man kan begära ordet genom att klicka på Raise Hand men är det många uppkopplade kan det vara svårt för mötesledaren att se detta. Bättre då att använda funktionen Chat t h i fortsatta menyraden.

Genom att klicka på Chat kan du ställa frågor eller be om ordet när mötesledaren inbjuder till detta. Chatsymbolen ändrar färg när ett inlägg görs.

Knappen Reactions har två symboler – handklappning och tummen upp.

Genom att klicka på Share Screen kan mötesledaren eller annan person med tillstånd dela dokument på sin skärm, ex PP presentation. Samma person kan också spela in sessionen.

Inspelad session:

Tryck på Record. Du kan pausa inspelningen och sätta igång den igen. När sessionen är slut och du trycker End  kommer två filer att sparas: dels en fil med bara ljud, dels en video.

Denna bruksanvisning kommer från Uppsala Senioruniversitet.  På internet finns mängder med Zoom-anvisningar avsedda för olika situationer.